Esztergomi időkapszula

Kapszulába zárt idő

Az Esztergomi bazilika keresztjében 1849-ben elhelyeztek az építők egy időkapszulát. Az utókor számára fontos kor-dokumentumokat helyeztek el benne, köztük egy pergamenre írt megemlékezést az építtető(k) nevével, és egy abban az évben szolgálatot teljesítő papok névsorával. A Bazilika renoválási munkálatai során került elő a kupola csúcsán álló kereszt függőleges szárából az oda beépített fémcső. Az épület felújítása részeként egy új időkapszula elhelyezését határozták el, mivel a régi megsérült, mikor a második világháborúban repesztalálat érte a keresztet. Az új időkapszula a régihez hasonlóan készült el, a fémhengerben egy üvegkapszula tartalmazza a benne elhelyezett új dokumentumokat: a régi, repesz-szakította eredeti dokumentum másolatát, és a mai, 2021-es keltezésű iratot, melynek megírására engem kért föl az Esztergom-Budapesti egyházmegye.

A dokumentum latin nyelvű szövegét Erdő Péter bíboros úr írta, melyben az épület felújításának munkálatairól, továbbá az idén megrendezett Eucharisztikus Konferenciáról emlékezik meg.
A dokumentum – hagyománytiszteletből – pergamenre íródott, mely anyag több száz éven át képes megőrizni az írást, amint azt a ránk maradt kódexek is bizonyítják.
Ez a távlat, hogy a munkája akár évszázadok múltán is fennmarad, s valaki számára érdekes lesz egykoron, bizony elérzékenyíti az embert, igazán megtisztelő, hogy én hagyhattam rajta kezem nyomát, betűimet ezen a (kor)dokumentumon.
A kapszulát augusztus 15-én, nagymisén áldotta meg a bíboros úr, majd október 7-én helyezték el újból a kupolakeresztbe.

Az iratot 2 példányban készítettem el, egyet az időkapszulába, egyet pedig másolatként, melyet a Bazilika Kincstárában megrendezett időkapszula-kiállításon helyeztek el.

https://www.magyarkurir.hu/hirek/mit-rejt-az-esztergomi-bazilika-uj-idokapszulaja